Archieven

De provincie Utrecht telt 11 archiefinstellingen, waaronder 5 Regionaal Historische Centra (RHC’s), 5 gemeentelijke archiefdiensten en een hoogheemraadschapsarchief. Zij beheren uitgebreide collecties die samen een belangrijk deel van het geheugen van Utrecht vormen. In hun studiezalen en op hun websites bieden zij veel informatie over de lokale en regionale geschiedenis. De archiefinstellingen zijn vertegenwoordigd in de Kring van Utrechtse Archivarissen.Ondersteuning
Archiefdiensten kunnen bij Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor ondersteuning op het gebied van publieksbereik, educatie, vrijwilligersbeleid en samenwerking, bijvoorbeeld met musea en historische verenigingen.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Mieke Heurneman.