Doneer Vrijwilligers

Verdieping digitalisering erfgoed

Wil je je theoretisch verdiepen en wil je meer weten over beleidsafspraken, lees dan de DERA en de Architectuurblauwdruk.

De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) is een uitwerking van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en bevat afspraken om de samenwerking tussen alle partijen in het erfgoedveld te bevorderen. Zij heeft zich afgelopen jaren vooral gefocust op erfgoedorganisaties met collecties oftewel de bronhouders: hoe kunnen ze digitale erfgoedinformatie beschikbaar stellen?

De Architectuurblauwdruk bevat afspraken voor dienstverleners: erfgoedorganisaties die erfgoedsites, apps of andere digitale toepassingen ontwikkelen.