Doneer Vrijwilligers
Online Erfgoeddag

hopelijk volgend jaar weer live!

Registraties Erfgoeddag 2021

Tijdens de Erfgoeddag op 24 juni waren er vier lezingen en één workshop. Ook konden deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag 'Wat betekent erfgoed voor jou?'. De discussie werd geleid door deelnemers aan het onderzoek naar het jongerenpanel. De Erfgoeddag werd afgesloten met een rake samenvatting door performer Naomi Grant.

Hieronder kun je de lezingen, de discussie en de samenvatting nog eens rustig bekijken.  

Malou te Wierik (Buro Dertig) over bezoekers aantrekken en behouden

Deelnemers spreken elkaar over de vraag ‘Wat betekent erfgoed voor jou?’

Saskia Stevens (Universiteit Utrecht) over Romeinse Rijksgrens, de Limes

Ronald Hamberg (Kenniscentrum Waterlinies) over de geschiedenis van de Waterlinies

Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed Utrecht) over gender en diversiteit in de archeologie

Performer Naomi Grant vat de Erfgoeddag samen in een rake tekst

Lezing 'Gender en diversiteit'

Archeoloog en collega Alexander van de Bunt gaf een flitsende lezing over de beeldvorming van gender en diversiteit door de eeuwen heen. De laatste minuten van zijn verhaal zijn helaas weggevallen door een technisch probleem. 

Naar aanleiding van zijn lezing, is Alexander benaderd door Erfgoedstem waar hij nogmaals inging op het verhaal over beeldvorming van gender en diversiteit door de eeuwen heen. Lees dit interview.