Word donateur Vrijwilligerswerk
Erfgoeddag Studio Met Green Screen
Online Erfgoeddag

hopelijk volgend jaar weer live!

Registraties Erfgoeddag 2021

Tijdens de Erfgoeddag op 24 juni konden deelnemers kiezen uit vier lezingen en één workshop. De mensen die niet meededen aan de workshop konden op dat moment met elkaar in discussie over de vraag 'Wat betekent erfgoed voor jou?'. Twee deelnemers aan het onderzoek naar het jongerenpanel leidden dit gesprek. Het programma werd besloten met een rake samenvatting door performer Naomi Grant.

Hieronder kun je de lezingen en het gesprek met de jongeren nog eens rustig bekijken.  

Malou te Wierik (Buro Dertig) over bezoekers aantrekken en behouden

Deelnemers spreken elkaar over de vraag ‘Wat betekent erfgoed voor jou?’

Saskia Stevens (Universiteit Utrecht) over Romeinse Rijksgrens, de Limes

Ronald Hamberg (Kenniscentrum Waterlinies) over de geschiedenis van de Waterlinies

Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed Utrecht) over gender en diversiteit in de archeologie

Performer Naomi Grant vat de Erfgoeddag samen in een rake tekst

Lezing 'Gender en diversiteit'

Archeoloog en collega Alexander van de Bunt gaf een flitsende lezing over de beeldvorming van gender en diversiteit door de eeuwen heen. De laatste minuten van zijn verhaal zijn helaas weggevallen door een technisch probleem. 

Naar aanleiding van zijn lezing, is Alexander benaderd door Erfgoedstem waar hij nogmaals inging op het verhaal over beeldvorming van gender en diversiteit door de eeuwen heen. Lees dit interview.