Doneer Vrijwilligers

Steunpunt Archeologie en Monumenten

Werk je bij een gemeente in de provincie Utrecht en heb je vragen over archeologie en monumenten? Dan is het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) er voor jou.

Het steunpunt bevordert kennisuitwisseling op het gebied van cultureel erfgoed en is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht. Het wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht.

Gemeenten adviseren en informeren
De steunpunten ondersteunen gemeenten op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van archeologie en monumenten en cultuurhistorie. Aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving staan voorop. Medewerkers van het STAMU geven advies en informatie. 

Ook organiseert het STAMU bijeenkomsten voor ambtenaren over erfgoed en actuele erfgoed thema’s. Het is daarmee een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis. Eens in de vier jaar is er onderzoek naar de stand van zaken bij gemeenten. Elke gemeente krijgt een eigen op maat geschreven ‘Wegwijzer voor de toekomst’ met kansen ten aanzien van erfgoed. Voor meer informatie en de provinciale wegwijzer kun je terecht op www.stamu.nl.

Liever persoonlijk contact?

Marianne helpt je graag verder

Marianne Visser

Senior adviseur archeologie en erfgoed / STAMU 030 - 2219762 M.Visser@landschaperfgoedutrecht.nl