Steunpunt Archeologie en Monumenten

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van monumenten en archeologie. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt gemeenten in de provincie Utrecht een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed.

Het Steunpunt is een samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland). Het steunpunt is opgericht op initiatief van de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht.

Kijk voor meer informatie op www.stamu.nl.