Word donateur Vrijwilligers

Archeobrigade

Het pilot project Archeobrigade van Landschap Erfgoed Utrecht vindt gedurende het hele jaar plaats in de gehele provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht onderzoekt hierbij de mogelijkheden om met behulp van vrijwilligers archeologische rijksmonumenten in de provincie Utrecht in stand te houden.

Wat doen we?

De Archeobrigade zet zich in voor het onderhoud van kasteelterreinen en grafheuvels. Dit is hard nodig, omdat deze terreinen kwetsbaar zijn en zonder zorg en onderhoud verloren gaan. Landschap Erfgoed Utrecht werkt hierin samen met een groot aantal organisaties en mensen, zoals de provincie Utrecht, Monumentenwacht Utrecht, Landschapsbeheerploegen, AWN Vrijwilligers in de Archeologie, terrein- en grondeigenaren en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Wat hebben we nodig?

Er zijn in de provincie Utrecht nog veel archeologische monumenten die op dit moment geen steun krijgen en waarvan het essentieel is dat ze beter in stand gehouden kunnen, en gáán, worden. We zoeken hiervoor financiële steun in de vorm van sponsoring. Het doneren van geschikte materialen kan ook. 

Doneer nu

Wil je meer informatie?

Frits helpt je graag verder

Frits Kuipers

Business development & Funding 030 - 221 97 13 06 - 46 57 68 77 f.kuipers@landschaperfgoedutrecht.nl