Word donateur Vrijwilligers

Boerenlandvogels

Je kent het vast wel, zodra het voorjaar is nestelen zich allerlei vogels in het landschap. Je ziet de scholekster, hoort over het eerste kievietsei ... Nederland is een belangrijk land voor boerenlandvogels. Als we het over boerenlandvogels hebben dan gaat het over: weidevogels (grutto, kievit, scholekster, tureluur, gele kwikstaart, slobeend), akkervogels (patrijs, veldleeuwerik, kievit) en erfvogels (boeren- en huiszwaluw, steen- en kerkuil)

Het leefgebied van deze vogels wordt steeds kleiner en door intensivering van de landbouw en verdroging hebben deze vogels het moeilijk. De vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht vinden jaarlijks steeds minder broedende vogels en het aantal jongen dat uiteindelijk opgroeit en terug vliegt naar Afrika is kleiner.

Wat doen we?

Wij zoeken samen met onze vrijwillige weidevogelbeschermers naar plekken waar het interessant is om 'plasdras' in het voorjaar aan te leggen, zodat vogels goed kunnen overleven.  Ook helpen we onze vrijwilligers bij het beschermen van nesten. Voor akkervogels helpen we grondeigenaren met het inrichten van biotopen. De erfvogels helpen we door nestkasten op te hangen, erfbeplanting aan te leggen en een aantal rommelhoekjes in stand te houden.

Wat hebben we nodig?

We maken veel gebruik van materialen, zoals zonnepanelen en drones. Juist deze materialen zijn zeer welkom. Ook met donaties zijn we geholpen, om vogelbeschermers te trainen en algemene ondersteuning te bieden.  

Doneer nu

Wil je meer informatie?

Frits helpt je graag verder

Frits Kuipers

Business development & Funding 030 - 221 97 13 06 - 46 57 68 77 f.kuipers@landschaperfgoedutrecht.nl