Word donateur Vrijwilligers
Laura Vollering

Help de Wilde Bij

Het gaat landelijk niet goed met de wilde bij. Van de circa 360 soorten staan 181 soorten op de Rode Lijst. Er zijn al 40 soorten verdwenen in Nederland. Ook in de Provincie Utrecht is de situatie zorgelijk. Door intensief landgebruik, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking, verdroging, weinig geschikte biotopen en monocultuur, gaat het met de wilde bij hard achteruit. We moeten nú iets doen!

Wat doen we?

Samen met 13.000 vrijwilligers in de provincie Utrecht kunnen wij de wilde bij helpen! Door hen te voorzien van de juiste informatie maar ook voldoende uitvoeringsbudget maken we het landschap bij-vriendelijker. Dagelijks werken vrijwilligers aan landschapsbeheer in de hele provincie: denk aan wilgen knotten, poelen schoonmaken, houtwallen afzetten, etc. Dit zijn dé plekken waar de wilde bijen voorkomen en juist hulp nodig hebben. Samen met de vrijwilligers kunnen we impact maken in de hele provincie op het gebied van bij-vriendelijk beheer. Het zijn namelijk hún handen die in het buitengebied volop bezig zijn en dus extra aandacht kunnen besteden voor de wilde bijen. Zij kunnen het verschil maken.

Wat hebben we nodig?

Om de vrijwilligers te blijven voorzien advies en uitvoeringsbudget is er geld nodig. Landschap Erfgoed Utrecht kan een unieke rol vervullen om vrijwilligers te ondersteunen om wilde bijen projecten tot een succes te maken. Bovendien hebben wij de kennis én contacten om op verschillende plaatsen in de provincie te werken aan ware bijenparadijsjes. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een blauwe metselbij biotoop op een landgoed. Of steilkantjes langs een Klompenpad. Of het realiseren van inheemse begroeiing onder een historische boomgaard. Wij staan te popelen om dit te kunnen gaan doen, maar het geld hiervoor ontbreekt nog. Help ons met het Utrechtse Bijenlandschap!

Doneer!

Liever persoonlijk contact?

Frits helpt je graag verder

Frits Kuipers

Business development & Funding 030 - 221 97 13 06 - 46 57 68 77 f.kuipers@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden