Word donateur Vrijwilligers

Utrechts water & bodem

De Utrechtse bodem is gevarieerd. Met zandgronden in de Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug, veengronden in het westen, rivierklei langs de rivieren en zeeklei in de Eempolder. Door de diversiteit aan ondergronden is er in de loop van de eeuwen een gevarieerd landschap ontstaan. De provincie kent ook vele landschapselementen zoals houtwallen, singels, poelen, rivieren en een open landschap met sloten. Elk landschap kent zijn eigen biodiversiteit aan planten en dieren. Zo zijn de open landschappen met graslanden geschikt voor weidevogels of als voedselgebied voor de purperreiger.

Wat doen we?

We werken aan de bodem en water kwaliteit middels meerdere lokale projecten. Denk daarbij aan het aanleggen van landschapselementen, vluchtsloten (waar biodiversiteit behouden blijft), de aanleg van voedselbosjes en nestkasten voor erfvogels. We brengen dit allemaal in de praktijk door het geven van goede informatie, het uitbreiden van ons netwerk en het evalueren en bijstellen van de ervaringen.

Wat hebben we nodig?

Per project verschilt wat we nodig hebben. Soms is het meetapparatuur om vrijwilligers goed hun werk te laten doen, soms de financiering van plantmateriaal. Donateurs kunnen ook een locatie beschikbaar stellen voor de aanleg van bomen en landschapselementen. 

Doneer nu

Wil je meer informatie?

Frits helpt je graag verder

Frits Kuipers

Business development & Funding 030 - 221 97 13 06 - 46 57 68 77 f.kuipers@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden