Ik word vrijwilliger

Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap

Agrarische productiegronden, de beplanting, routes, waterlopen, boerenerven, buurtschappen en dorpen. Ze zijn allemaal onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap. Niet verwonderlijk dus dat er ook vele belangen zijn. Daarom is het Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap (PUAC) opgericht.

Wat doet het Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap?
Het PUAC is onderdeel van Landschap Erfgoed Utrecht en brengt partijen die vanuit hun werkzaamheden en hun achterban raakvlakken hebben met het agrarisch cultuurlandschap bij elkaar. We willen de samenhang tussen boerderij, erf en landschap behouden en de verschillen tussen de vele agrarische cultuurlandschappen die Utrecht rijk is in stand houden en versterken. Want diversiteit en herkenbaarheid van het agrarisch cultuurlandschap is van belang voor een prettig vestigings- en leefklimaat in Utrecht.

Gezamenlijke initiatieven
In het PUAC ontwikkelen de partijen gezamenlijk initiatieven die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het agrarisch cultuurlandschap. Om zo beter met elkaar samen te werken en activiteiten te ontwikkelen die kennis bij instellingen en overheden vergroot en van invloed kunnen zijn op beleid. Het PUAC kan ook activiteiten ontwikkelen om het draagvlak bij het publiek te vergroten.

Wie doen mee?
In het PUAC zijn vertegenwoordigd: Landschap Erfgoed Utrecht, MooiSticht, provincie Utrecht, Gijs de Kruif - voormalig wethouder gemeente Woudenberg, Gerrit Spelt - wethouder gemeente Lopik, LTO Noord, Boerderijenstichting Utrecht, Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Agrarische Collectieven, onafhankelijk adviseur provincie Utrecht Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken en de agendaleden RCE platform agrarisch erfgoed en Agrarisch Erfgoed Nederland.

Liever persoonlijk contact?

Anton helpt je graag verder