Word vrijwilliger Steun ons!

Steunpunt Archeologie en Monumenten

Ben jij werkzaam bij een gemeente in de provincie Utrecht en heb je vragen over archeologie en monumenten? Dan is het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) er voor jou. Het bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht en wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht.

Het STAMU is één van de twaalf provinciale steunpunten. Deze steunpunten zijn in het leven geroepen om gemeenten te ondersteunen op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van archeologie en monumenten, maar ook cultuurhistorie. Aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving staat hierbij voorop.

Wij geven advies en informatie aan gemeenten. Ook organiseren we bijeenkomsten voor ambtenaren over erfgoed en actuele thema’s die erfgoed raken. Hiermee bieden we ook een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis. Eens in de vier jaar doen we een onderzoek naar de stand van zaken bij gemeenten. Elke gemeente krijgt een eigen op maat geschreven ‘Wegwijzer voor de toekomst’ met kansen ten aanzien van erfgoed. Voor meer informatie en de provinciale wegwijzer kun je terecht op de website van het STAMU.

Liever persoonlijk contact?

Marianne helpt je graag verder

Marianne Visser

Senior adviseur archeologie en erfgoed / STAMU 030 - 2219762 M.Visser@landschaperfgoedutrecht.nl