Word vrijwilliger Steun ons!

Auteursrecht

Wil jij online collecties delen? Of afbeeldingen en teksten over objecten plaatsen op je website? Door de toenemende digitalisering wordt het steeds belangrijker om zorgvuldig met auteursrecht om te gaan. Hieronder lees je wat auteursrecht is en waar je meer informatie kunt vinden over de toepassing ervan. Twijfel je over het gebruik van materiaal en hoe de rechten zijn geregeld? Neem dan contact op met een jurist.

Wat is auteursrecht?

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet). 

Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker, te rekenen vanaf de eerste januari, volgende op het jaar waarin de maker is overleden. Als de maker van kunstwerk minder dan zeventig jaar geleden overleden is dan rust op zijn werk auteursrecht. Dit betekent dat wanneer je een afbeelding van dat werk wilt gebruiken, je gebonden bent aan het auteursrecht.

Digitaal Erfgoed Nederland maakte een filmpje met tekst en uitleg. Bekijk het filmpje hier

Waar moet je op letten?

Achteraf uitzoeken hoe het zit met auteursrecht op je collectie is een tijdrovende klus. Zorg er dus voor dat je dit bij nieuwe aanwinsten meteen checkt en afspreekt met de maker.

BASIS
De BASIS voor auteursrechtbeheer van DEN biedt een stappenplan om met auteursrecht van je collectie aan de slag te gaan. Meer info vind je hier. 

Creative Commons
Creative Commons biedt makers de vrijheid om op een flexibele manier met zijn auteursrecht om te gaan. Door één van zes beschikbare standaardlicenties aan een werk toe te kennen, bepaalt de auteursrechthebbende (de maker) onder welke voorwaarden dat door anderen gebruikt en verspreid mag worden. Lees meer via deze link