Word vrijwilliger Steun ons!

Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed schreef een manifest dat je kunt toepassen op de digitalisering van jouw collectie of archief. Met dit manifest geef je aan dat je werkt volgens de principes van het NDE.   

De gebruiker staat centraal
De wensen van de erfgoedgebruiker staan voorop. Daarom streven wij ernaar scheidslijnen tussen collecties te overbruggen en de gebruiker met behulp van digitale technieken grenzeloze toegang te bieden tot het erfgoed in Nederland.

Delen vanuit de bron
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat onze erfgoedinformatie op passende wijze beschikbaar is in het netwerk, zodat deze efficiënter en effectiever beheerd, verbonden, verrijkt en gebruikt kan worden.

Netwerkprincipes
Wij maken gebruik van informatiearchitectuur, voorzieningen en standaarden die in het netwerk beschikbaar zijn om onze erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk te maken.

Iedereen draagt bij
Wij realiseren ons dat het succes van het netwerk een optelsom is van de bijdragen van de deelnemers. Onze voorzieningen, ontwikkelingen, kennis en ervaring delen wij dan ook zoveel mogelijk.

Open, verbonden en innovatief
Wij zijn ambassadeur van het netwerk en dragen de kernwaarden ‘open, verbonden en innovatief’ uit.

Meer weten?