Word vrijwilliger Steun ons!

Hoe kan ik veilig werken?

Arbo en veilig werken

In het landschap werken brengt soms risico’s met zich mee. Vrijwilligersgroepen hebben een zorgplicht voor de veiligheid van de deelnemers. Niemand wil de EHBO-trommel nodig hebben. En bij ernstige risico’s en biologische agentia gelden zelfs voorschriften vanuit de Arbowet:

  • Risico analyse maken en maatregelen treffen
  • Instructie geven
  • Toezicht houden
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken

LEU biedt informatie, hulpmiddelen, gereedschap en cursussen.

Arboplan

Maak een analyse van de risico’s van de activiteiten. Maak met je groep en terreineigenaar afspraken over veilig werken en leg deze vast. Aan te raden manieren om dit te doen:

 

Heb je een vaste groep en werk je op een vaste locatie?

Leg risico’s, maatregelen, trainingen, afspraken vast in je Arboplan. Noodnummers, aanrijroute ambulance, adresgegevens zet je op de noodkaart en hebt die altijd bij de hand (bijvoorbeeld in de EHBO-trommel). Een format noodkaart vind je hier.

 

Heb je een vaste groep die op wisselende locaties werkt?

Maak een Arboplan met de algemene risico’s en maatregelen, gevolgde trainingen en afspraken. Neem elke werkdag het werkdagformulier mee. Daarop staan de specifieke afspraken van die dag: risico’s en maatregelen, afspraken met eigenaar, noodnummers en adres van de specifieke locatie.

 

Heb je een eenmalige werkdag of eenmalige plek of activiteit?

Vul het werkdagformulier in en neem dit mee naar de werkdag.

Risico Analyse

Schat voor alle activiteiten van de groep in welke risico’s er aan vast kunnen zitten. Een hulpmiddel hierbij is de voorbeeld Risico Analyse. Het stoplichtmodel laat je zien welke risico’s de ernstigste gevolgen kunnen hebben en welke maatregelen je neemt om die te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van de groep om keuzes te maken. De voorbeeld Risico Analyse vind je hier.

Een stappenplan om een veilige werkdag te organiseren vind je hier:

Hoe organiseer ik een veilige werkdag?

Recente ontwikkelingen

Door de VBNE is een richtlijn praktijkopleidingen uitgebracht. We onderzoeken hoe we onze trainingen daar op aanpassen. Nieuw bij Downloads: documenten die de vrijwilligersgroep kunnen helpen bij het organiseren van Arbozaken, zoals format Arboplan en Risico Analyse.

Liever persoonlijk contact?

Pauline helpt je graag verder

Pauline Jansen

Senior adviseur routes en vrijwilligerswerk 030 - 2219737 p.jansen@landschaperfgoedutrecht.nl