Ik word vrijwilliger

Hoe organiseer ik een veilige werkdag?

1 - Inventariseer de risico’s
Inventariseer voor elke werkdag welke werkzaamheden de groep gaat doen en welke risico’s hierbij komen kijken. De VBNE heeft hiervoor veiligheidsinstructiebladen. Bedenk zelf ook hoe je risico’s kunt verkleinen. Als je groep geen Arboplan heeft of als het een eenmalige klus is, vul dan het werkdagformulier in en neem dit mee op de werkdag.

2 - Voorbereiding
Zorg dat het gereedschap dat je gebruikt, goed onderhouden is. Zorg ervoor dat er een complete EHBO-trommel aanwezig is. Als je de groep vooraf mailt over de werkdag, mail dan ook een paar regels over veilig werken. Denk hierbij aan instructies over gladheid op locatie, dat er dikke takken worden gezaagd of dat je met een helm op werkt.

3 - Last minute check
Ga na of alles aanwezig is, hoe het weer is en wat de terreinomstandigheden zijn. Moeten er nog extra afspraken worden gemaakt, moet er nog instructie gegeven worden? Een hulpmiddel is het veiligheidskaartje van de VBNE.

4 - Instructie
Instrueer de groep aan het begin van de werkdag over veilig werken. Pas je instructie aan op de groep: een groep kinderen of onervaren helpers heeft vanzelfsprekend meer instructie nodig dan een vaste groep ervaren vrijwilligers.

5 - Toezicht
De werkdagleider houdt een oogje in het zeil en grijpt in als iemand op een manier werkt die de veiligheid in gevaar brengt. Wordt er op meerdere locaties tegelijk gewerkt, dan is er één persoon per groep die toezicht houdt.

6 - Noodhulp en melden
Mocht er toch iets mis gaan, zorg dan dat je de noodhulp geregeld hebt. Zorg bijvoorbeeld dat de EHBO-trommel op een goed bereikbare plaats staat, zorg ervoor dat je altijd noodnummers en de werklocatie bij de hand hebt. De hulpverlening moet worden afgestemd op de ernst van de risico’s. Het werken met een motorzaag, bijvoorbeeld, vereist kennis van levensreddend handelen. Meld ongevallen die tot ziekenhuisopname leiden bij de Inspectie SZW en bij ons.