Word vrijwilliger Steun ons!

Collectieven agrarisch natuurbeheer

In heel Utrecht heb je zeven collectieven agrarisch natuurbeheer: boeren die samen in hun regio maatregelen nemen om het landschap aantrekkelijker te maken en al het moois te behouden. Wij adviseren die collectieven over wettelijke regelingen, financieringsmogelijkheden en andere praktische zaken. Ook helpen wij de collectieven bij het inzetten van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het knotten van bomen, het beschermen van weidevogels, de aanleg van poelen en andere kleine landschapselementen.

Wat bieden wij?

- Gratis deelname aan verdiepende cursussen
- Digitale nieuwsbrief vrijwilligers (3 keer per jaar)
- Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag
- Kilometer- of dagvergoeding

Hoeveel tijd ben je kwijt?

Dat is geheel afhankelijk van het collectief. We stemmen de tijdsbesteding graag af op jouw mogelijkheden.

Meld je aan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden