Ik word vrijwilliger

Historische Kring IJsselstein

Werkzaamheden


Onderzoek naar het IJsselsteins erfgoed vind plaats in de breedste zin van het woord met als doel inzicht te verkrijgen in de historische identiteit van de stad en dit te verspreiden middels publicaties dan wel gevraagd of ongevraagd advies te verstrekken aan al diegenen of instanties die op kennis- of beleidsgebied te maken hebben met de (cultuur)geschiedenis van IJsselstein. Daarbij wordt gestreefd naar behoud en versterking van de zichtbare en immateriële historische identiteit van IJsselstein in de breedste zin van het woord.
De stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 3 personen en kent werkgroepleden die op projectmatige wijze (deel)onderzoek doen op de gebieden zoals verwoord in de doelstelling

Plaats

Ijsselstein

Website

http://www.hkij.nl/

Liever persoonlijk contact?

Hélène helpt je graag verder

Hélène Hine

Programmamanager vrijwilligerswerk en publieksbereik 030 - 2219763 h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden