Ik word vrijwilliger

Kievitbeschermer

Word jij de nieuwe beschermer van de kievit?! Als vrijwillige kievitbeschermer ben je tijdens het broedseizoen van april tot juni bezig om wekelijks kieviten te monitoren. Steeds meer boeren nemen, in samenwerking met het Collectief Utrecht Oost, maatregelen voor de kievit. Er worden bloemen ingezaaid om insecten aan te trekken als voedsel voor de kuikens. De nesten krijgen extra rust door uitgestelde bewerkingen. De maatregelen vergen veel precisie en afstemming. Door het monitoren van de kieviten en later in het seizoen de kuikens te noteren is er inzicht in de effectiviteit van de maatregelen. Door jouw waarneming wordt gekeken of de kievit profiteert of dat het nog beter kan! Je kijkt of de kuikens daadwerkelijk groot worden. Met de boer onderhoud je nauw contact over je activiteiten. En ook het vastleggen van je bevindingen in een landelijke database is onderdeel van je taak.

Je werkt intensief samen met een aantal vrijwilligers en met de boer en wordt ondersteund door de coördinator van je groep en Landschap Erfgoed Utrecht.

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

- Je bent gedurende het voorjaar (april – juni) minimaal 4 uur per week beschikbaar.
- Je bent bereid de beginnerscursus weidevogelbescherming te volgen.
- Je bent bereid de cursus Kievit monitoring te volgen.
- Je woont (bij voorkeur) in de buurt van een weidevogelgebied.
- Je kan met eigen vervoer naar de locatie(s).


Wat bieden wij:

- Een leuke klus: samen met een groep enthousiaste vrijwilligers bescherm je de weidevogels en daarmee lever je een directe bijdrage aan de instandhouding van de weidevogels in jouw regio.
- Een beginnerscursus weidevogelbescherming in periode maart – april.
- Begeleiding tijdens het seizoen van ervaren vrijwilligers en Landschap Erfgoed Utrecht.
- Een veldgids met foto’s van de nesten van verschillende weidevogels. Na de cursus loop je met een ervaren vrijwilliger.
- Cursus digitaal weidevogelbeheer voor het registreren van gedrag van de Kievit.
- Uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht.
- Digitale nieuwsbrief vrijwilligers, 6 keer per jaar.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 220 55 34.