Jaarverslag

Jaarverslag 2017

In het provinciehuis Utrecht heeft directeur Ivo Brautigam (LEU) op maandag 2 juli jl. het Jaarverslag 2017 en de Resultaten vrijwilligerswerk 2017 overhandigd aan de gedeputeerden Mirjam Maasdam, Mariëtte Pennarts en de leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water. 

Mijlpaal 10.000 vrijwilligers

In 2017 bereikte LEU voor het eerst de historische mijlpaal van 10.167 vrijwilligers. Bij elkaar opgeteld werkten landschaps- en erfgoedvrijwilligers vorig jaar zo’n 776 duizend uur. De maatschappelijke waarde van deze vorm van bewonersparticipatie is enorm. “Wie de handen uit de mouwen steekt, toont zijn waardering en betrokkenheid bij de leefomgeving”, aldus directeur Brautigam. 

In economische termen is de uitkomst van al dat vrijwilligerswerk ook niet mis. Omgerekend staat er een economische waarde van 17,5 miljoen euro tegenover. “Zonder overdrijven, kun je stellen dat de provincie er dankzij de inzet van al die vrijwilligers een stuk beter voor staat”, aldus Brautigam.

Vrijwilligers zijn overal te vinden. Ze helpen in musea, schrijven verhalen voor UtrechtAltijd, knotten bomen, helpen weidevogels. Ook in 2017 is het beeld ontzettend divers.

Presentatie Jaarverslag 2017

In het provinciehuis werd ook het Jaarverslag 2017 gepresenteerd. 2017 was een vruchtbaar jaar voor LEU. Er is hard gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan dat in het najaar verscheen en dat stevig de nieuwe koers en richting voor de komende jaren neerzet. 

”Nog meer dan voorheen, focussen we ons op die gebieden waar we het verschil kunnen maken”, zeg Brautigam. “Met meer dan dan tienduizend vrijwilligers zijn wij bij uitstek de club die al die verschillende organisaties op het gebied van landschap en erfgoed in de provincie met elkaar kan verbinden.”

Een paar hoogtepunten uit het jaarverslag: 

  • In 2017 werd de magische grens van 10.000 vrijwilligers overschreden.
  • In het voorjaar opende het 100e Klompenpad.
  • De ArcheoHotspot kreeg de Grote Archeologieprijs 2017.
  • Met partner KunstCentraal bereikte LEU zo'n 70 procent van de scholen in de provincie Utrecht met het kunst- en cultuurprogramma.
  • Met grote energie is LEU overal in de provincie bezig de leefwereld voor insecten, bijen, vogels te verbeteren.

Bekijk het Jaarverslag 2017 en de Resultaten vrijwilligerswerk 2017.

 

Jaarverslag 2016

Dat we veel doen voor landschap en erfgoed, dat kunnen we wel zeggen. Maar liever laten we het u zien. Blader door het JAARVERSLAG 2016 en hopelijk raakt u er door geïnspireerd.

 


Wilt u meer weten? Of met ons samenwerken. Neem dan contact op met ons.