Doneer Vrijwilligers

Breeschoterpad

De Utrechtse bodem op z'n best beleven doe je tijdens een wandeling over een van de 34 Klompenpaden in de provincie. Over de Heuvelrug, door de Gelderse Vallei, door Eemland of in de Kromme Rijnstreek, Klompenpaden vind je overal. Elk pad heeft zijn eigen karakter en verhalen. Wij ontwikkelen de Klompenpaden samen met grondeigenaren, gemeenten en andere betrokkenen in een gebied. De vrijwilligers van onze vrijwilligersgroepen onderhouden de routes. Deze maand: het Breeschoterpad (6 km).

Wat is er te zien?

Tijdens de wandeling over het Breeschoterpad loop je over landgoederen, boerenerven en de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Je ontdekt het mooie buitengebied van Renswoude en Scherpenzeel.

Buurtschap Breeschoten
Buurtschap Breeschoten is een gebied met houtwallen, natuurlijk gevormd bos en weidepercelen. Zandwegen verbinden de oude boerenhoeven. Boerderijen heten Ubbeschoten, Veenschoten, Kolfschoten en Henschoten. Schoten is afgeleid van het Germaanse ‘skautum’ en betekent een beboste hoek zandgrond, uitspringend in een moerassig terrein. In dit historische kleinschalige landschap ligt ook de Breeschoterplas, een kwelwater ven, in 1915 verder uitgegraven voor de eendenjacht.

Hofstede Heintjeskamp
Vanaf de Barneveldsestraat ziet u na ongeveer 400 meter de prachtig gerestaureerde boerderij Heintjeskamp. De oorspronkelijke hofstede Heintjeskamp is opgesplitst in vier boerderijen, namelijk oud, nieuw, groot en klein Heintjeskamp. De splitsing van agrarische bedrijven maakte het mogelijk het bedrijf te verdelen over meerdere familieleden. De intensivering van de landbouw (onder andere het gebruik van kunstmest) zorgde ervoor dat de opbrengst van deze gesplitste bedrijven toch voldoende was om van te kunnen leven. Heintjeskamp is nu een modern pluimveehouderijbedrijf.

Ven Groot Wolfswinkel
Hier passeert u een fraai heideveld waarin een bosven ligt. Dit gebied heet Groot Wolfswinkel en wordt ook wel het moeras bij Groot Wolfswinkel genoemd. De Gelderse Vallei was vroeger een uitgestrekt moerasbos. Hoe dat er ongeveer heeft uitgezien, kunt u zien bij dit ven bij Groot Wolfswinkel. Enige jaren geleden is de heide rond de plas weer in oude glorie hersteld en is de opslag verwijderd, waardoor er weer licht op de bodem komt en de heide weer kan uitbreiden. Om te voorkomen dat het gebied rond de plas opnieuw dicht groeit, worden schapen ingezet: het oude Schoonebeker ras.


De Groeperkade
De wandelroute begint bij het noordelijke gedeelte van de Groeperkade. Dit is één van de zes dwarskaden die deel uitmaken van de Grebbelinie: een verdedigingsstelsel tussen Rhenen en Spakenburg. Deze verdedigingslinie diende om de vijand uit het oosten tegen te houden. Dit kon door het terrein onder water te laten lopen, dat overigens nooit is gebeurd. Wel heeft de Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog een rol gespeeld.

Er is hier toen hard gevochten en er zijn meer slachtoffers gevallen dan in alle eeuwen daarvoor. In 1951 werd de Grebbelinie definitief opgeheven als verdedigingswerk. Een groot deel van de Grebbelinie is nu in beheer bij Staatbosbeheer.

De ontginning
Rond 1875 was een gedeelte van dit gebied één grote moerassige heidevlakte met een paar vennetjes. Op de hogere dekzandruggen lagen boerenhoeven met kleine stukjes grond. Om de landbouw verder te ontwikkelen en grootschaliger te maken werden onder andere tussen Groot Wolfswinkel en Nieuw Wittenoord stukken heide ontgonnen. Op plaatsen waar de grond niet geschikt was voor landbouw, werd bos aangeplant. Vanwege de drassigheid gebeurde dit op zogenaamde rabatten. Dit zijn opgehoogde stukken grond tussen ontwateringsgreppels, zodat de bodem droog genoeg was om de bomen te laten groeien. Het naaldhout dat is geplant, werd gebruikt voor het stutwerk in de kolenmijnen. Pas rond 1930 is het laatste deel van dit gebied ontgonnen.

Landgoed Scherpenzeel
De route loopt voor een groot deel over landgoed Scherpenzeel. Dit is een familiebezit van 1000 hectaren natuur en landbouwgrond. Diverse boscomplexen en boerderijen, zoals bijvoorbeeld Hoeve Breeschoten, maken deel uit van het landgoed. In 1793 werd Landgoed Scherpenzeel gekocht door de in Zuid-Afrika rijk geworden Amsterdamse koopman J.B. van Naamen. Zo ontstond de verervingslijn naar de familie Royaards en de huidige eigenaren.

Startpunt: Restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34, 3927 AW Renswoude.

Dit is een heerlijke wandeling. We zijn aangenaam verrast door de afwisseling van dennenbos, loofbos en een stukje heide met schapen. En een heus meertje in het bos met wat wilde eenden.
Een reactie van een wandelaar