Doneer Vrijwilligers

Houtdijkenpad

Tijdens de wandeling over het Houtdijkenpad (12 km) ontdek je het mooie buitengebied van Kamerik bij Woerden. Je loopt door het veenweidegebied, over boerenland en langs de Oude Rijn. Geniet van de rust en de combinatie van cultuur en natuur. Klompen aan, rugzak op en gaan! De wandeling start bij Boerderij de Boerinn in Kamerik.

Je wandelt langs de Oude Rijn die ooit de noordgrens vormde van het Romeinse Rijk. Langs deze grens werden wachttorens en versterkingen gebouwd. De stad Woerden ligt op de plek van het Romeinse castellum Laurium. De Oude Rijn was ook een belangrijke scheepvaartroute en voerde overtollig water uit de veenontginningen langs haar oevers af naar zee. Langs de Oude Rijn is in 1664 een jaagpad aangelegd voor de trekvaart. In scherpe bochten van de rivier werd een rolpaal geplaatst voor een betere geleiding van het touw waar het schip mee werd voortgetrokken. De rolpaal die hier nog steeds staat, is één van de zeer weinigen die in Nederland bewaard is gebleven.

Bloemrijke slootkanten
De weilanden in het Groene Hart zijn erg nat en daardoor ongeschikt voor het telen van aardappelen, suikerbieten of andere groenten. Daarom worden ze uitsluitend gebruikt voor de teelt van gras. De slootkanten worden niet bemest en hier is het dan ook gemakkelijker voor andere bloemen en planten om zich te ontwikkelen. In de bloemrijke slootkanten groeien bijvoorbeeld gele lis, moerasvergeet- me-nietje, moeraswalstro, watermunt en dotterbloem.

Voormalig gemeentehuis Kamerik
Het voormalig gemeentehuis van Kamerik is gebouwd in de stijl van de Delftse School. Deze bouwstijl ontstond rondom de Delftse hoogleraar M.J. Granpré Molière als een reactie op de Amsterdamse School die de traditionalisten te decoratief vonden. Belangrijk voor de Delftse School was het gebruik van net metselwerk en weinig decoraties. Men ging uit van traditionele en natuurlijke materialen en poogde de traditie van de Nederlandse plattelandsbouw in ere te houden. Architectuur moest nederig zijn en tegelijkertijd de functie van een gebouw tot uitdrukking laten komen in de vorm.

De Hollandse Kade
Vroeger was er in dit gebied veel strijd tussen de Graaf van Holland en de Utrechtse Bisschop. Na de moord in 1296 op Floris V die Graaf van Holland was, worden de bezittingen van zijn moordenaars als straf toebedeeld aan het Graafschap van Holland. Eén van deze bezittingen was Teckop. Het gebied werd vrijwel geheel omsloten door gebied dat de Utrechtse Bisschop beheerste. Het is niet verwonderlijk dat de grens van Teckop, gevormd door een kade, door de Utrechters de Hollandse kade werd genoemd.

Weidevogels
In het gebied komen veel weidevogels voor. Dat is onder andere te danken aan het biologische boerenbedrijf BoerBert dat hier is gevestigd. Want niet alleen de koeien zijn blij dat ze ‘s zomers in de wei staan. Wormen, kevers en vliegen komen massaal af op de koeienvlaaien. En deze insecten zijn nu net het voedsel waar weidevogels en hun kuikens van leven. In het broedseizoen van maart tot half juni kiezen veel weidevogels, zoals kieviten, grutto’s en tureluurs, er dus voor om hier hun nestje te bouwen.

Het Brediuspark
Vroeger was het Brediuspark het domein van steenfabrikanten die hier klei wonnen. De grote vijvers in het park zijn hierdoor ontstaan. Als Jacobus Bredius, notaris en burgemeester te Woerden, het gebied in zijn bezit krijgt, wordt het voornamelijk agrarisch gebruikt. Zijn zoon, Cornelis Jan Bredius, erft het stuk grond na het overlijden van zijn vader in 1826. Pas nadat ook hij burgemeester wordt in 1852 begint hij met het ontwikkelen van het gebied. Eerst bouwt hij boerderij Batenstein. En later bouwt hij ook de villa Rijnoord met een klein park in landschappelijke stijl. De rest van het land behoudt een agrarische functie met steeds meer fruitteelt. Nog steeds kun je hier genieten van hoogstamboomgaarden met oude appel- en perenrassen.


Startpunt:
Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik

> Lees meer over dit Klompenpad