Doneer Vrijwilligers

Schutpad

Het Schutpad bij Leusden is het allereerste Klompenpad. Je wandelt er over boerenerven, een kerkenpad en landgoed De Boom. Inmiddels is de route van dit oudste pad ook aangesloten op het jongste, het Termatenpad. Ontdek het prachtige buitengebied van Leusden. Deze gemeente is haar titel 'wandelgemeente van het jaar' meer dan waard.


Landhuis De Boom
Landhuis De Boom is een statig landhuis van twee verdiepingen, gebouwd in 1878/1879 in opdracht van Arnoud Jan de Beaufort, die zijn leven lang burgemeester van Leusden geweest is. Het is geheel wit gepleisterd en in laat classicistische stijl gebouwd.

Kerkenpad
Het pad waar u over loopt is een eeuwenoud kerkenpad dat door Landgoed De Boom leidde naar de kerk in oud-Leusden. Waarschijnlijk is het rond 1600 ontstaan bij de ontginning van de natte moerasbossen aan de zuidzijde van de Leusbroekerweg. Bij de aanleg van Landgoed De Boom, vanaf 1879, werden aan weerszijden van het pad beuken geplant. Nu vormen die op het zuidelijke deel een fraaie beukenlaan.

Natuurvriendelijke oever
Bij de aanleg van dit Klompenpad is één van de oevers van de sloten langs het pad natuurvriendelijk ingericht. Schoolkinderen uit Leusden hebben geholpen bij het planten van elzen. Ook is de overgang van water naar land geleidelijker gemaakt waardoor verschillende soorten planten zich beter kunnen ontwikkelen, zoals de koekoeksbloem. De oever is ook een leefplek voor kikkers, padden en libellen.

Geerensteinsche Schut
De naam van het Schutpad verwijst naar de Geerensteinsche Schut, de stuw in de Luntersche Beek. De gemetselde kademuren zijn nog goed te zien. Tussen de hardstenen gleuven kon men met balken het waterpeil regelen. De Luntersche Beek, vanaf 1962 Heiligenbergerbeek genoemd, zorgde voordat het Valleikanaal deze functie overnam, voor de afvoer van het water uit de hele Gelderse Vallei.

Heiligenbergerbeek
In de Gelderse Vallei zijn honderden waterbronnen die soms uitgroeien tot slootjes en beken, zoals de Heiligenbergerbeek. De beek dankt zijn naam aan de Heiligenberg, een natuurlijke heuvel aan de beek. De beek voert overtollig water van de Veluwe af en voedt daarmee de Amersfoortse stadsgrachten. Het oranjetipje, de ringslang en de ijsvogel komen hier voor.

Oude Spoorlijn
De spoorlijn Amersfoort-Kesteren werd in 1880-1886 aangelegd. Na vernieling van de spoorbrug bij Rhenen in 1940 en nogmaals in 1944, werd de spoorlijn niet hersteld. De oude hectometerpaaltjes die zijn achtergebleven in het landschap verwijzen nog naar het verleden. Voor het autobedrijf van de familie Pon bleef het traject Amersfoort-Leusden dat nog wel intact was van groot belang: de verbinding kreeg zelfs de naam ‘Ponlijn’.

Praktische informatie

  • De rondwandeling is gemarkeerd met roze klompjes.
  • Je kunt dit pad te combineren met het Termatenpad. De overstappunten zijn ter plaatse aangegeven.
  • De route en informatie is ook beschikbaar via de Klompenpaden app.
  • Het Klompenpad is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Stevig en waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. Honden zijn verboden op particuliere delen om verstoring van vee en wild te voorkomen. Dit staat op de openstellingsborden aan het begin van het particuliere terrein.


Deze route start tegenover Leusderbroekerweg 6. Meer informatie op www.klompenpaden.nl.