Doneer Vrijwilligers

Snorrenhoefpad

De Utrechtse bodem op z'n best beleven doe je tijdens een wandeling over een van de 34 Klompenpaden in de provincie. Over de Heuvelrug, door de Gelderse Vallei, door Eemland of in de Kromme Rijnstreek, Klompenpaden vind je overal. Elk pad heeft zijn eigen karakter en verhalen. Wij ontwikkelen de Klompenpaden samen met grondeigenaren, gemeenten en andere betrokkenen in een gebied. De vrijwilligers van onze vrijwilligersgroepen onderhouden de routes. Het Klompenpad van de maand is het Snorrenhoefpad.

Wat is er te zien?

Wandelend door weilanden, langs boerenerven en beken in de Gelderse Vallei ontdek je het mooie buitengebied van Achterveld en Leusden. Je loopt door agrarisch gebied, over landgoederen en komt langs boerenerven en beken. 

Buurtschap Snorrenhoef
De naam Snorrenhoef verwijst vermoedelijk naar de snorders en bedelaars die in het gebied verbleven. In het tijdschrift Utrecht in Woord en Beeld uit 1925 zegt het volgende over de streek: “Het is rustig in deze streek, en men kan er genieten van schilderachtige doorkijkjes, zonder gevaar te loopen, slachtoffer van het snelverkeer te worden.”

Dit pad heeft magische plekken met zand onder je voeten, bomen als een natuurlijk dak boven je hoofd, en prachtige vergezichten
Willemijn van Hees Projectleider Klompenpaden

Neo-romaanse St. Jozefkerk
Deze kerk werd in 1932-1933 gebouwd naar een ontwerp van H.W. Valk. Hij werd geïnspireerd door Neo-romaanse abdijkerken uit Zuid Frankrijk. De plattegrond heeft de vorm van een kruis, het is dus een kruiskerk. Kenmerkend zijn de op wisselende hoogte aangebrachte tent- en zadeldaken. De gebrandschilderde glas-in-lood ramen zijn van beeldend kunstenaar Charles Eyck en uitgevoerd in het atelier van Joep Nicolaas.

De Hessenweg
Hessenwegen zijn historische handelsroutes tussen het graafschap Hessen in Duitsland en Amsterdam. De handelaren uit Hessen gebruikten grote, brede wagens met soms wel acht paarden. Hierdoor gingen de wegen kapot. De Hessen mochten toen geen gebruik meer maken van de bestaande wegen. Het gevolg was dat de Hessen dwars door heidevelden en bossen trokken.

De Modderbeek
Vroeger trad de Modderbeek regelmatig buiten haar oevers waardoor boeren veel overlast hadden. De beek is daarom rechtgetrokken en verdiept, zodat het water sneller afgevoerd werd. Tegenwoordig worden beken vaak weer in oude meanderende staat terug gebracht om verdroging tegen te gaan en ecologische verbindingen te maken.

Rabatten
Dit gebied was vroeger erg nat. Om toch hakhout te kunnen telen, werden rabatten aangelegd. Hiervoor werden greppels gegraven, waarbij de vrijkomende grond op de ernaast gelegen strook grond werd gedeponeerd. Hierdoor konden op de ontstane verhoogde grond, de rabat, de bomen geplant worden. Onder de bomen kunt u het bijzondere plantje dalkruid zien.

Groot Zandbrink
Het gevarieerde landschap rond boerderij Groot Zandbrink is heel bijzonder en heeft hoge natuurwaarden. Zo zijn er blauwgraslandjes, die nauwelijks nog te vinden zijn in Europa. Blauwgraslandjes ontstaan doordat er kwelwater uit diepe bodemlagen komt. Rond de boerderij kun je vogels zoals de boeren- en huiszwaluw zien en horen.

Bosgebied Hardeveld
Het gebied waar u nu loopt, heette eigenlijk ‘Hertenveld’. Maar in het plaatselijke dialect werd dat verbasterd tot Hardeveld. Dit prachtige gebied is onderdeel van landgoed De Boom. Aan de rand van het bos kunt u hier ’s morgens vroeg of in de avondschemering reeën in het weiland zien.

Jeugddrop De Glind
“Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moet we een samenleving creëren waarin zij wel welkom zijn.” Vanuit deze gedachte kocht dominee R.J.W. Rudolph in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Zo legde hij de basis voor Jeugddorp De Glind. Honderd jaar later is dit nog steeds de essentie van het werk van de Rudolphstichting.

De Grensconflicten
U loopt nu vlakbij de grens tussen Utrecht en Gelderland. In de middeleeuwen waren er regelmatig grensconflicten tussen de Bisschop van Utrecht en de Graaf van Gelre. In 1527 werd Utrecht door de Gelderse legeraanvoerder Maarten van Rossum ingenomen. Met hulp van Karel de V, maar in ruil voor het opgeven van zelfstandigheid, werd Utrecht weer herwonnen. En in 1543 werd Gelre overmeesterd.

Praktische info

  • Rondwandeling: Snorrenhoefpad (10 km)
  • Startpunt: Schuin tegenover Café-restaurant de Roskam, Hessenweg 212, Achterveld
  • Openbaar vervoer: Bushalte bij kerk
  • Markering: Rode markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen.
  • Meer informatie: www.klompenpaden.nl