Natuur om te koesteren

Wij werken al ruim 30 jaar om het landschap in de provincie Utrecht te onderhouden, in kaart te brengen en waar mogelijk nieuwe landschapselementen, zoals knotbomen en houtsingels, aan te leggen

Daarnaast zorgen wij voor het verbeteren van de leefomgeving van planten en dieren. Bijvoorbeeld door het beschermen van nesten van weidevogels in het voorjaar of het aanleggen van broeihopen voor ringslangen. Landschap Erfgoed Utrecht doet dit samen met bewoners in het buitengebied, agrariërs, landgoedeigenaren, vrijwilligers, gemeente en met de provincie Utrecht. 

› Lees meer

Landschap & natuur

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is belangrijk voor de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. En met die bioversiteit gaat het niet goed. Onlangs presenteerden natuur- en landbouworganisaties daarom het Actieplan Duurzame Landbouw met ...

› Lees verder

Bescherming soorten

Helaas hebben dieren het niet zo makkelijk in onze drukke provincie. Wij zorgen er samen met vrijwilligers, boeren en vele anderen voor dat een aantal soorten, zoals weidevogels, het iets ...

› Lees verder

Meet je landschap

Denk mee over de toepassing van de landschapskaart Meet je landschap is een digitale kaart van alle houtwallen, bosjes en bomenrijen in de provincie Utrecht. Een actief netwerk vrijwilligers tekent ...

› Lees verder

Onderhoud landschapselementen

Landschap Erfgoed Utrecht heeft veel kennis over aanleg en onderhoud van landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld knotbomen en houtwallen. Heeft u vragen over het beheer en/of aanleg van uw landschapselementen ...

› Lees verder

Groen op buitenplaatsen

Project “Groene Vingers van Utrecht”
Op verschillende landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht werken vrijwilligers in de historische  tuinen. De werkzaamheden kunnen zeer divers zijn zoals het onderhouden van ...

› Lees verder