Bescherming soorten

Helaas hebben dieren het niet zo makkelijk in onze drukke provincie. Wij zorgen er samen met vrijwilligers, boeren en vele anderen voor dat een aantal soorten, zoals weidevogels, het iets makkelijker wordt gemaakt om te overleven. Daarnaast gaan we de komende tijd aan de slag voor de wilde bijen, akkervogels, vleermuizen en purperreiger. Daarover vindt u binnenkort meer informatie op onze website. Hieronder leest u wat wij doen voor de weidevogels die elk jaar in het voorjaar weer terug komen naar onze provincie.

Weidevogels horen bij ons landschap
Geniet u ieder voorjaar ook van de roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit? Helaas is het aantal weidevogels de afgelopen decennia flink afgenomen. Vrijwilligers zetten zich daarom in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en ze brengen het aantal nesten per gebied in kaart. In de provincie Utrecht zijn 14 werkgroepen actief voor de weidevogelbescherming. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de werkzaamheden van al deze werkgroepen met materialen en cursussenOok biedt Landschap Erfgoed Utrecht een cursus 'digitaal weidevogelbeheer'. Weidevogelcoördinatoren kunnen deze cursus gratis aanvragen.
 

Meer informatie over de weidevogelgroepen en weidevogelbeheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Beek.

Weidevogelsnackbar
Ook ondersteunen we de Agrarische Collectieven bij het uitvoeren van weidevogelbescherming en starten we met enthousiaste boeren/particulieren projecten op om nog meer maatregelen te treffen om het leefgebied voor bijv. de kievit te verbeteren. In het voorjaar van 2018 starten met een project “Weidevogelsnackbar” in het Kromme Rijngebied. In het vroege voorjaar zetten 3 bewoners hun grond onder water. Hierdoor ontstaat voor weidevogels een plek waar de vogels na hun lange reis op adem kunnen komen en zich te goed kunnen doen aan lekkere snacks die zich in de bodem schuilhouden. Zo kunnen ze weer op voldoende kracht komen voordat ze gaan broeden.