Groen op buitenplaatsen

Project “Groene Vingers van Utrecht”
Op verschillende landgoederen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht werken vrijwilligers in de historische  tuinen. De werkzaamheden kunnen zeer divers zijn zoals het onderhouden van bloemborders, rozenperken tot het werken in moestuinen.  De groepen werken meestal onder begeleiding van een tuinbaas of eigenaar van het landgoed zelf. Hij/zij bepaalt ook welke werkzaamheden op de werkdag worden uitgevoerd.

De werkzaamheden in de tuinen vinden vooral plaats in de periode van maart t/m november. Eventueel  kunnen de wintermaanden gebruikt worden om andere klussen op het landgoed te verrichten, bijvoorbeeld onderhoud aan tuinmeubilair of snoei- en  zaagwerkzaamheden.
Lees verder... 

Groene vingers: Stappenplan vrijwilligersgroep historische tuinen
Landschap Erfgoed Utrecht heeft voor Huis te Maarn een vrijwilligersgroep opgericht. De ervaringen met het oprichten van een historische tuingroep van Huis te Maarn, samen met de kennis die we heben op het gebied van werven en begeleiden van vrijwilligers, zijn gebundeld in een stappenplan.
Hier vindt u het stappenplan voor het oprichten van een vrijwilligersgroep historische tuinen.

Ook hebben de eigenaren van Landgoed Prattenburg samen met Landschap Erfgoed Utrecht in 2017 een nieuwe vrijwilligersgroep opgericht. De vrijwilligersgroep gaat helpen met het onderhouden en behouden van de historische tuin en het omliggende landgoed.Landschapsbeheerploegen
In 2012 is een beheerploeg opgestart die zich specifiek toelegt op het beheer van tuinen, heggen, lanen en zichtassen op de Utrechtse historische landgoederen en buitenplaatsen. In 2012 en 2013 hebben de medewerkers van deze ploeg veel praktijkervaring opgedaan in het beheerwerk en zijn zij verder opgeleid in het vakkundig snoeien. Het enthousiasme voor erfgoed en landschap bij de ploegleider en de vrijwilligers in deze ploeg is aanstekelijk. De buitenplaatsenploeg werkt -gedurende het hele jaar- 2 dagen per week.

Voor meer informatie neemt u contact op met Rene Langedijk. Ook kunt u de flyer landschapsbeheerploegen lezen.