Meet je landschap

Denk mee over de toepassing van de landschapskaart

Meet je landschap is een digitale kaart van alle houtwallen, bosjes en bomenrijen in de provincie Utrecht. Een actief netwerk vrijwilligers tekent buiten de kaart digitaal in. Wij willen samen zorgen dat het landschap mooi blijft. Dat kan alleen als je weet wat je hebt. De digitale kaart is bedoeld als nulmeting voor beheerplannen én voor ontwerp van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.

Waarom nu?
Juist het netwerk van kleine landschapselementen is belangrijk voor planten en dieren. Natuurlijk genieten we ook graag zelf van een mooi uitzicht. In ons kleine, ondernemende land hebben planten en dieren steeds minder ruimte. Duits onderzoek toonde onlangs aan dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen. Landschap staat extra onder druk met de komende veranderingen in de Omgevingswet én de grote bouwopgaven in onze provincie.

Uniek
De kaart leeft. Dagelijks kunnen de vrijwilligers data toevoegen of wijzigen. De kaart is altijd actueel en verbonden aan een lokale groep. Zij voelen zich steeds meer eigenaar van hun eigen leefomgeving. Gebruikers van de kaart kunnen ook persoonlijk contact maken met de lokale groep actieve landschapsambassadeurs.

Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt het vrijwilligersnetwerk met de digitale omgeving, scholing en bijeenkomsten. Wij hebben al 40 jaar ervaring met vrijwilligers in het groen.

Nooit af
De kaart is nooit af. Het landschap beweegt en de vrijwilligers volgen dat. In de provincie Utrecht zijn 300 vrijwilligers nodig om alle houtwallen, bosjes en bomenrijen te inventariseren en gegevens actueel te houden. In de komende 3 jaar willen we het netwerk en de kaart volledig maken. Liefst samen met gebruikers van de kaart, zodat we samen het systeem optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kunnen overheden of projectontwikkelaars zijn, maar ook lokale ondernemers of initiatiefnemers.

Ideeën voor toepassingen?
Heeft u ideeën voor toepassingen van deze kaart? Laat het ons weten. We komen graag met u in gesprek. Contact: projectleider Maarten van Beek, m.vanbeek@landschaperfgoedutrecht.nl

Vrijwilliger worden? Lees meer >>