Doneer Vrijwilligers

Bomen Actieplan

In het kader van het Bomen Actieplan wil de provincie Utrecht in de periode 2020-2023 tenminste 600.000 extra bomen aanplanten in de provincie. Het sluit aan bij de ambitie van Plan Boom, een landelijk actieplan van de Natuur en Milieufederaties om in heel Nederland in 2020-2023 10 miljoen bomen aan te planten.

Met het aanplanten van de bomen wordt de CO2-uitstoot verkleind en de leefomgeving mooier, groener en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en daarvan de vruchten plukken in de eigen woonomgeving.

Samen met andere provinciale landschapsbeheerorganisaties en natuur- en milieuorganisaties, helpen we locaties te zoeken, kiezen we juiste boomsoorten en organiseren we uitdeelacties in de provincie Utrecht.

Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.