Doneer Vrijwilligers
Droogteonderzoek

samen met Universiteit Utrecht

Droogteonderzoek Utrecht

Het klimaat verandert en dat zie je terug aan toenemende periodes van extreme droogte. Niet alleen sneuvelt het ene warmterecord na het andere, ook duren periodes van droogte langer en valt er het hele jaar door veel te weinig regen. Voor de natuur, de boeren en onze voedselvoorziening is dat een regelrechte ramp. Vijf organisaties uit de provincie Utrecht slaan nu de handen ineen om daar iets tegen te doen.

Voorjaar 2023 is een droogte-experiment gestart waarbij wetenschappers van de Universiteit Utrecht in de praktijk (in situ) testen welke grasmengsels het best bestand zijn tegen droogte. Voor dat doel zijn maar liefst 48 proefvelden ingezaaid die drie jaar lang minutieus in de gaten gehouden worden. Speciale bodemsensoren meten 24 uur per dag, 7 dagen per week hoe het gesteld is met de bodemvochtigheid etc. Een deel van de proefvelden heeft een overkapping gekregen om extra droge omstandigheden te creëren.

Dashboard
De onderzoekers willen vooral weten of een gevarieerder en meer kruidenrijk weiland beter vocht vasthoudt en dus beter tegen droogte kan dan de gangbare zadenmengsels van grote landbouwleveranciers. Boeren en andere geïnteresseerden kunnen via het dashboard op deze website nauwlettend in de gaten houden wat de tussenresultaten zijn. Om mee te helpen aan het werk op de proefveldjes zoeken we vrijwilligers voor twee à drie uur per week. Lees meer...

Het droogteonderzoek in 2 min.

Unieke samenwerking

Het droogteonderzoek is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht en Universiteit Utrecht i.s.m. Movares, Gamma en T-Mobile.

Landschap Erfgoed Utrecht - Medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht hebben de proefvelden aangelegd, ingezaaid en (deels) van overkappingen voorzien. Ook zorgen zij voor het onderhoud en het maaien van de proefvelden.

Universiteit Utrecht - De wetenschappelijke leiding/supervisie is in handen van dr. Edwin Pos van de Universiteit Utrecht die ook studenten begeleidt die hierop willen afstuderen.

 

Movares - Movares heeft de supervisie over het verzamelen van de meetresultaten en de inrichting van een real time-dashboard.

Odido - Odido verzorgt de sensoren en de technische verbinding van de meetgegevens. 

Gamma - Gamma is leverancier van de materialen voor de overkappingen waarmee extra droge omstandigheden worden gesimuleerd.

Het Cultuurfonds ondersteunt het project met een financiële bijdrage.

Speciale dank aan Teus Spelt die zijn land ter beschikking stelt voor het droogteonderzoek.

Partners