Doneer Vrijwilligers

Invasieve exoten

Invasieve soorten zijn soorten planten en dieren waarvan populaties zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties tot problemen kunnen leiden. Ze kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en zo voor biodiversiteit. Voorbeelden van invasieve exoten zijn de Aziatische hoornaar, de Amerikaanse rivierkreeft, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.