Doneer Vrijwilligers

Kleine Landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren.

Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. 

Samenwerking

Naast de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht, zijn de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht, de leden van het nieuwe platform. De gemeenten willen graag een aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners. Een mooi landschap draagt daaraan bij. Samenwerking met agrarische collectieven is belangrijk omdat zij subsidies regelen voor beheer van het landschap in agrarisch gebied. 

Proefproject

De partners van het platform willen grondeigenaren warm maken voor de aanleg van landschapselementen. Het platform is daarom gestart met een proefproject in de vier gemeenten. Na 1 juni 2019 breidt het platform haar activiteiten uit naar de rest van de provincie Utrecht, waarbij ze vooral de methodes zal gebruiken die in het proefproject het meest succesvol zijn gebleken.

Ook een landschapselement aanleggen?

Wilt u een landschapselement aanleggen zoals een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan in de gemeente De Bilt, Soest, Leusden of Stichtse Vecht? Neemt u dan contact op met Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht: h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Wilt u een landschapselement aanleggen in een andere gemeente? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie over Kleine Landschapselementen (KLE's).

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl