Doneer Vrijwilligers
Platform

Kleine Landschapselementen

Platform

Kleine Landschapselementen

Platform Kleine Landschapselementen

Landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijker voor mens én dier. In 2019 is het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om bestaande landschapselementen te behouden en de aanleg van nieuwe te stimuleren. Steeds meer gemeenten, agrarische collectieven en grondeigenaren in de provincie Utrecht sluiten zich bij dit initiatief aan. Woon je in een gemeente die is aangesloten bij het platform dan kun je in aanmerking komen voor een financiële vergoeding als je kleine landschapselementen aanlegt.

Deelnemers Platform Kleine Landschapselementen

Aan het Platform Kleine Landschapselementen doen 19 gemeenten mee, te weten: de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist

Samenwerking gemeenten en agrarische collectieven
De gemeenten willen graag een aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners. Een mooi landschap draagt daaraan bij. Samenwerking met agrarische collectieven is belangrijk omdat zij subsidies regelen voor beheer van het landschap in agrarisch gebied.

 

 

Verschillende organisaties
Naast bovenstaande gemeenten zijn de volgende organisaties lid van het platform: de agrarische collectieven Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Samen zetten zij zich actief in voor landschapsherstel.

De partners van het platform willen grondeigenaren interesseren voor het aanleggen van landschapselementen.

Deelnemende gemeenten

Een initiatief van:

Meer weten over kleine landschapselementen?

Meer weten over subsidieregelingen?

Neem vrijblijvend contact op

Hein Pasman

Adjunct-directeur / manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl