Doneer Vrijwilligers
Natuur in en rondom de stad

Natuur in en om de stad in 2050

De natuurvisie draait om het buitengebied, maar laten we de stad niet vergeten. Voor iedere bewoner begint natuur bij de voordeur. De toegenomen vergroening in de stad zorgt voor een leefbaar en toekomstbestendig klimaat. Daken, gevels, tuinen en andere onnodig verharde plekken zijn ingericht als groene oase met inheemse beplanting. De stad is daardoor bestand tegen hittestress en extreme regenval. De bebouwing is biobased en natuurinclusief en biedt volop nestgelegenheid voor dieren. Op daken en tuinen wordt op een kleinschalige manier voedsel verbouwd. De stadscentra hebben een groen en waterrijk netwerk en verbinden zo de stad met het buitengebied. De stad is daarmee onderdeel van het natuurlijke systeem geworden.