Doneer Vrijwilligers

Plan Boom

Met het project Plan Boom planten we 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.

Samen maken we het verschil
Samen met andere provinciale landschapsbeheerorganisaties en natuur- en milieuorganisaties, helpen we bij de zoektocht naar locaties en zorgen we voor de uitvoering van de inrichting, het beheer, de boomkeuze en de organisatie van de aanplant in de provincie Utrecht. We zorgen ook voor het bereiken en betrekken van inwoners van de provincie Utrecht.


Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.