Marianne Visser

Marianne Visser

Senior adviseur archeologie en erfgoed / STAMU

030 - 22 19 762

M.Visser@landschaperfgoedutrecht.nl

Voor Marianne is het van grote waarde dat ze wat kan betekenen voor het behoud en beleefbaar maken van erfgoed en archeologie, zowel bij het STAMU voor gemeenten, als bij Landschap erfgoed voor vrijwilligers.

Het meest bijzonder vindt ze de plekken binnen Utrecht waar erfgoed en het cultuurhistorisch landschap samen opgaan. Zien hoe het gevormd is, waar de mensen leefde en hoe er door de eeuwen heen is gewoond en geleefd.