Word donateur Vrijwilligerswerk
Andrena Florea Heggenrankbij Bw
Foto: LandschappenNL
Weidevogels 2019 LEU 73
Foto: LandschappenNL

Biodiversiteit

Onze bemoeienis met natuur en landschap richt zich voor een belangrijk deel op het boerenland. Samen met boeren, agrarische collectieven, waterschappen, provincie en gemeentes ontwikkelen we voortdurend plannen om dit gebied aantrekkelijker te maken voor planten en dieren die het zonder onze hulp niet zouden redden. Denk aan de weidevogels, bijen of andere insecten. We doen dat in allerlei overleggremia, maar ook letterlijk aan de keukentafel of met de poten in de modder.

Plasdras

In het voorjaar leggen we bijvoorbeeld natte plasdras-zones aan langs de rand van boerenweides. Deze natte plekken zijn een broedplaats van insecten die zo een welkome voedingsbron vormen voor weidevogels en hun kuikens. Ook zaaien we langs sloten en bermen bloemen in waarmee we de achteruitgang van de bijenpopulatie hopen te keren. Met het herstel en beheer van oude landschapselementen als houtwallen, knotwilgen, heggen en lanen herstellen we waardevolle agrarische cultuurlandschappen, en zorgen we tegelijk ook voor broedplaatsen en voedsel voor vogels en andere dieren.

Ook organiseren we evenementen als de Natuurwerkdag die de broodnodige helpende handen van vrijwilligers levert voor al die tijdrovende klussen in het landschap. We ondersteunen deze en andere landschapsvrijwilligers op veel manieren. Door gereedschappen te leveren, kennis over snoeimethoden te geven of weidevogelvrijwilligers te trainen in vogelherkenning. We steken veel energie in het inventariseren van het landschap. Het is met het oog op omgevingsvisies de manier om een vinger aan de pols te houden bij het beheer en behoud van agrarisch cultuurlandschap zodat we volgend jaar kunnen zeggen: het gaat (nog) beter!

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl