Word donateur Vrijwilligerswerk
LEU Langbroekerdijk 2018 55

Cultuurlandschap

De provincie Utrecht is rijk aan prachtige, historische cultuurlandschappen. Veel van de landschappen waar we met z'n allen zo van genieten zijn in gebruik als landgoed, buitenplaats of boerenland. Voor de eigenaren van deze gronden zijn het spannende tijden. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf rendabel blijft en je het in de toekomst met een gerust hart aan het nageslacht kunt overdragen? Hoe speel je in op zaken als klimaatverandering, bodemdaling of de terugloop van diersoorten?

Op heel veel manieren werken wij aan het behouden van het landschap. Door samenwerking te zoeken met iedereen die in het buitengebied actief is, door adviezen te geven over subsidies en wettelijke regelingen, door verhalen en wandelingen te publiceren of samen met vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken.

Kleine Landschapselementen

Een van de dingen die we ondernemen om het buitengebied aantrekkelijk te houden voor mens en dier is het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen. 

Kleine landschapselementen als poelen, houtwallen, maar ook knotwilgen en eeuwenoude lanen geven het buitengebied z’n typische karakter, aanblik en identiteit. Dat is een lust voor het oog, maar ook essentieel voor de leefwereld van vele kwetsbare dier- en plantensoorten. Want, waar poelen zijn, zijn insecten, zijn vogels, zijn landdieren.

Landschapselementen maken bovendien de terreinen tussen de grote natuurgebieden toegankelijker en vormen zo een belangrijke verbindingsschakel in het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Kleine landschapselementen verbeteren de leefomgeving van dassen, egels, reeën en andere kwetsbare diersoorten.

Pilot buitengebied vier gemeenten

Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen en het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe te stimuleren. Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Naast de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht, zijn de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht de leden van het platform. De provincie coördineert het platform en stelt een werkbudget beschikbaar.

Op basis van de ervaringen uit de pilot wordt gekeken hoe dit uitgerold kan worden naar andere gebieden in de provincie. Als je geïnteresseerd bent mee te doen, binnen of buiten het proefgebied, kun je contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht.

Meten is weten

Hoe staat het ervoor met alle houtwallen, bosjes en bomenrijen in de provincie? Gaat het goed of slecht? Wat zegt de provinciale opgave? Het zijn vragen die particuliere grondbezitters en gemeenten zich met het oog op de nieuwe omgevingswet stellen.

‘Meet je landschap’ is een digitale kaart waarop alle houtwallen, bosjes en bomenrijen in de provincie zijn te vinden. Een enthousiaste groep vrijwilligers vult lopend door het buitengebied de kaart digitaal in. De kaart wordt continu bijgehouden en geactualiseerd.

Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de vrijwilligers met scholing, bijeenkomsten en apparatuur. Inmiddels is de helft van de provincie Utrecht in kaart gebracht. Bekijk het overzicht van de resultaten in de afgelopen vijf jaar.

Doe mee als vrijwilliger

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl