Word donateur Vrijwilligerswerk
Weidevogels 2019 LEU 40
Weidevogels 2019 LEU 08
Weidevogels 2019 LEU 04

Duurzame landbouw

Natuur en landbouw gaan al eeuwen samen. En dat willen we zo houden. Wij geloven in duurzame landbouw en in het herstel van de balans tussen natuurwaarden en agrarische activiteiten. Duurzame landbouw zorgt voor een beter leefklimaat, voor mensen en dieren. Het zorgt voor landschappen waar het prettig toeven is.

Actieplan

Agrarisch natuurbeheer is belangrijk voor de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. En met die bioversiteit gaat het niet goed. Onlangs presenteerden natuur- en landbouworganisaties daarom het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Met het juiste landschapsbeheer, botanisch akker- en graslandbeheer, beheer van sloten en slootranden en weidevogelbeheer kunnen we samen met agrariers zorgen voor een levendiger en mooier landschap.

Agrarische Collectieven

Per 1 januari 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer in Nederland uitgevoerd door zogenaamde agrarische collectieven. Agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren die agrarische grond in hun bezit hebben, hebben zich verenigd tot een coöperatie of vereniging. De agrarische collectieven vragen de beheervergoedingen aan voor de deelnemers, adviseren en monitoren of het agrarisch natuurbeheer goed wordt uitgevoerd. In Utrecht zijn 7 agrarische collectieven actief. Landschap Erfgoed Utrecht voert verschillende werkzaamheden voor deze collectieven uit van adviseren tot het afsluiten van beheerovereenkomsten, schouwen en het uitvoeren van projecten zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. We volgen samen met de collectieven en de medewerkers in het veld, nauwkeurig het beleid en de ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau om daar op in te kunnen spelen.

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl