Word donateur Vrijwilligerswerk
Weidevogels 2019 LEU 38
Ga mee de boer op

Word weidevogelbeschermer!

Weidevogelbescherming

Elk jaar rond eind februari, begin maart vliegen onder andere de grutto, de kievit en de wulp ons land binnen. Het aantal weidevogels neemt flink af. Als natuur- en vogelliefhebbers maken wij ons hier zorgen over. Om de vogelsoorten te beschermen gaan we samen met zo’n 350 vrijwilligers het veld in. We gaan letterlijk en figuurlijk de boer op om de nesten te beschermen, ruimte te maken voor de vogels en op te schrijven hoeveel vogels er zijn.

Word ook weidevogelbeschermer!
De vrijwilligers en de boeren die zich inzetten om de weidevogels te beschermen kunnen altijd meer hulp gebruiken. Doe ook mee en sluit je aan bij een vrijwilligersgroep. Op 24 en 31 maart volgden tachtig geïnteresseerden de Basiscursus Weidevogelbescherming. De mensen zijn nu het veld in!

Wat kan een weidevogelbeschermer?

Weidevogels beschermen doe je samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Weidevogelbeschermers ontvangen van ons een veldgids. Een weidevogelbeschermer heeft het volgende in huis: 

  • Je sluit je aan bij een van de weidevogelgroepen
  • Je volgt de Basiscursus Weidevogelbescherming
  • Je bent van maart t/m juni 4 uur per week beschikbaar
  • Je hebt geduld: je kijkt vooral wat er zich afspeelt in het weiland
  • Je woont in de buurt van een weidevogelgebied
  • Je hebt eigen vervoer naar de locatie(s)
  • Je kunt snel ter plaatse zijn: Een boer kan door plotseling veranderende weersomstandigheden ineens gaan maaien

Coronaproof

 
Weidevogels beschermen kan coronaproof. Onze collega's van het
Brabants Landschap maakten een filmpje waarin de actualiteit rond corona centraal staat. Ook geeft het filmpje een mooi beeld van het werk van de weidevogelbeschermer in het veld.

Boerenlandvogelbalans 2020

De Boerenlandvogelbalans 2020 laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. De cijfers van onder andere de provincie Utrecht schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de scholekster en de kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering.


Lees meer

Deel met je vrienden