Word vrijwilliger Steun ons!

Kasteel Ten Goye

Net buiten het dorp 't Goy in de gemeente Houten stond tot de definitieve sloop in 1594 het kasteel "Ten Goye". Langs de voormalige slotgracht staan 60 prachtige wilgen. De knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten gaat deze vanaf dit jaar - in nauwe samenwerking met de nieuwe eigenaar - onderhouden. We beginnen met het om en om knotten van de wilgen tijdens de Natuurwerkdag. 

Onderhoud van de wilgen is ontzettend nodig om deze karakteristieke bomen te behouden in ons landschap. Wilgen bieden voedsel voor een groot aantal insecten en onder andere een schuilgelegenheid voor tal van vogels. 

Wat gaan we precies doen? 

De vrijwilligers gaan met handzagen de wilgen om en om knotten. Als de takken te dik zijn worden deze hoger afgezaagd en wordt de boom later door een motorzager "schoongezaagd". Een deel van de takken wordt gebruikt om een takkenril van te bouwen. Alle overige gezaagde takken worden gestapeld om later versnipperd en afgevoerd te kunnen worden. De locatie is dit jaar helaas niet geschikt voor kinderen. 

Meld je hier aan om mee te doen met wilgen knotten!

Benieuwd naar de andere locaties in Utrecht?