Word vrijwilliger Steun ons!

Landgoed Oostbroek

De natuur produceert jaarlijks vele miljarden zaailingen van bomen en heesters. Gratis en voor niets. De meesten redden het niet in het leven, verdringen andere soorten (en worden daarom soms verwijderd), ze sterven af en vergaan. Wij gaan een deel deze zaailingen, ook wel bosplantsoen genoemd, redden door ze te verplanten.

Wat gaan we doen?


Tijdens de Natuurwerkdag gaan we onder toeziend oog van de boswachter op diverse locaties inheemse jonge bomen en heesters oogsten. Dit betreft plantmateriaal dat op oogstlocatie weinig kansen heeft om tot volledig wasdom te komen, dan wel vanwege concurrentie met andere soorten verwijderd (en versnipperd) zou worden. Het jonge plantmateriaal wordt in depot gezet (opgekuild). Op een later moment, tijdens de zogenaamde boomweggeefdagen op een nader te bepalen locatie, zal het plantmateriaal gratis worden weggeven aan particulieren. Het is namelijk de bedoeling dat het jonge plantmateriaal niet verloren gaat, maar op een andere locatie met dezelfde grondsoort alsnog de kans krijgt om tot volledig wasdom te komen. Met deze duurzame, circulaire manier van werken willen we mensen bewust maken, van wat de natuur ons biedt.

Meld je meteen aan om mee te doen op Landgoed Oostbroek! De activiteit vindt plaats op zaterdag 7 november, en er is een ochtendploeg en een middagploeg

Benieuwd naar de andere locaties in Utrecht?