Word vrijwilliger Steun ons!
Vrijwilligerswerk buiten tijdelijk stilgelegd

Corona-update

Corona-update 3 november 2020

wo 4 november 2020 09:00

Op dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet nieuwe, aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Een belangrijk onderdeel van dit maatregelenpakket is de inperking van de groepsgrootte in de buitenlucht: die gaat van 4 naar maximaal 2 personen. Het gaat om een tijdelijke verzwaring voor een periode van twee weken die loopt tot en met maandag 18 november.

Ook voor Landschap Erfgoed Utrecht hebben de nieuwe maatregelen gevolgen. We blijven conform het dringende advies van het kabinet zoveel mogelijk vanuit huis werken om zo het aantal contactmomenten en vervoersbewegingen laag te beperken.

Ook hebben we in lijn met de aangekondigde verzwaringen besloten tijdelijk alle werkzaamheden van alle vrijwilligersgroepen stil te leggen. We adviseren aangesloten vrijwilligersgroepen met klem hetzelfde te doen. Deze maatregel geldt zoals gezegd vooralsnog tot en met 18 november. Met een maximale groepsgrootte van 2 personen, is het om praktische redenen nauwelijks mogelijk om buiten veilig en verantwoord te werken. Mochten groepen toch besluiten om door te werken dan gaan we er van uit dat ze dit binnen de kaders van de corona maatregelen van de rijksoverheid doen.

Kijk voor de meest actuele gegevens altijd op de site van de Rijksoverheid.

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder