Word vrijwilliger Steun ons!
Dringend advies tot dragen mondkapjes

5 oktober 2020

Corona-update 5 oktober 2020

ma 5 oktober 2020 17:00

Het kabinet kondigde maandag 28 september nieuwe, strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te stoppen. Op 2 oktober is daar het "dringende advies" tot het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte bijgekomen.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de medewerkers, vrijwilligers en partners van Landschap Erfgoed Utrecht, vandaar dat we een gewijzigd coronaprotocol publiceren. Dit zijn de hoofdpunten:

  • Cursussen en trainingen gaan volgens plan door zolang het aantal deelnemers niet boven de 30 (binnen) of 40 (buiten) komt. De 1,5 meter afstandsregel en andere maatregelen dienen strikt te worden nageleefd. Zie coronaprotocol voor details.
  • De Natuurwerkdag kan binnen de huidige regels doorgang vinden, mits het aantal deelnemers het maximum niet overschrijdt en andere maatregelen in acht genomen worden.
  • Medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht werken zoveel mogelijk vanuit huis.
  • Vergaderingen en andere bijeenkomsten vinden bij voorkeur digitaal plaats, bijvoorbeeld via videobellen.
  • In urgentie gevallen en bij hoge uitzondering is het mogelijk gebruik te maken van vergaderruimtes in het koetshuis en het grote huis. Daarbij geldt een maximum aantal personen van 5 voor de vergaderruimte op de Vide, 6 personen voor de Biljartzaal en 10 personen voor bijeenkomsten in de Janssenzaal (grote huis). Deze ruimtes dienen vooraf gereserveerd te worden.
  • Bij verplaatsingen in (publieke) binnenruimtes adviseren we medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dringend om een mondkapje te dragen. Eenmaal op een (vaste) zitplaats kan het mondkapje worden afgezet, op voorwaarde dat de 1,5 meter-regel kan worden nageleefd en de ruimte goed geventileerd is.

Kijk voor de meest actuele gegevens altijd op de site van de Rijksoverheid.

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder