Doneer Vrijwilligers
De Landschapswijzer

handig hulpmiddel bij een verbeterd landschap

Floris Scheplitz

Landschapswijzer hulpmiddel bij verbetering provinciaal landschap

ma 12 april 2021 13:16

Het Platform Kleine Landschapselementen heeft met steun van provincie Utrecht ‘De Landschapswijzer’ uitgegeven. Dit handboek geeft onder meer een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie Utrecht voorkomen. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied of bijvoorbeeld nieuwe bomen wil planten in de tuin. Deze toevoegingen zijn goed voor de biodiversiteit, maken het landschap mooier en zorgen voor een prettige fiets en wandelomgeving.

Bodemdaling
Provincie Utrecht heeft tot eind 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van Kleine landschapselementen. Deze elementen, zoals houtwallen, knotwilgenrijen, poelen en lanen, karakteriseren de rijkdom en verscheidenheid aan landschapstypen in onze provincie. De ontwikkeling van de Landschapswijzer draagt bij aan de ambitie om meer Landschapselementen in de provincie te realiseren.

Voorbeelden
Het boekje helpt iedereen die interesse heeft om een bijdrage te leveren aan de realisatie van meer bomen en landschapselementen. De Landschapswijzer geeft inzicht in welke bomen en landschapselementen in welke omgeving passen. Er is veel mogelijk op agrarische percelen of gewoon in de tuin. Kleine bosjes en houtwallen bieden bijvoorbeeld beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.

Het versterken van natuur is een taak van de provincie. Wij ondersteunen daarom graag inwoners die hun woonomgeving willen vergroenen. Dat is goed voor de natuur en voor een gezonde leefomgeving. Dit handboek biedt concrete handvatten
Hanke Bruins Slot Gedeputeerde

Bescherming
De provincie beschermt landschappelijke structuren, herstelt verwaarloosde elementen en stimuleert de aanleg van nieuwe landschapselementen. Hiervoor werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven en andere partijen in het Platform Kleine Landschapselementen. Het platform is een samenwerkingsverband van 22 partijen die zich inzetten voor landschapsherstel. De partijen maken zich sterk voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, planten en dieren in de provincie Utrecht. Naast vijftien gemeenten zijn de agrarische collectieven Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Lopikerwaard, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht vertegenwoordigd.

Deel met je vrienden