Doneer Vrijwilligers
Doe mee aan de enquête

Ervaringen Erfgoed Gezocht

Enquête Erfgoed Gezocht

ma 18 april 2022 12:26

Door middel van een enquête onderzoekt Marieke van Bommel, stagiair bij zusterorganisatie Erfgoed Gelderland, de mate waarin de vrijwilligers van Erfgoed Gezocht zich verbonden voelen met de cultuurhistorie van de Veluwe en/of de Utrechtse Heuvelrug. Aan Erfgoed Gezocht op de Utrechtse Heuvelrug deden ruim 4.500 vrijwilligers mee. We roepen hen, maar ook anderen die zijn geïnteresseerd in speuren naar erfgoed, op om deze enquête in te vullen.

Vrijwilligers in het veld
Erfgoed Gezocht is een citizen science project waarbij duizenden vrijwilligers zoeken naar archeologische structuren in het landschap. Het ging in 2019 op de Utrechtse Heuvelrug van start met het online analyseren van hoogtekaarten en vervolgens met booronderzoek in het veld. Intussen heeft het project ook plaatsgevonden op de Veluwe.

Onderzoek
Er wordt vaak verondersteld dat deelname aan een project als Erfgoed Gezocht invloed heeft op de manier waarop iemand zijn/haar omgeving ervaart. Door meer kennis op te doen over het lokale erfgoed en de geschiedenis zouden vrijwilligers zich meer verbonden gaan voelen met deze omgeving. Marieke van Bommel gaat in haar onderzoek kijken of deze veronderstelling klopt en welke invloed Erfgoed Gezocht heeft op haar vrijwilligers.

Voor wie is de enquête?
Deze enquête is voor iedereen die van Erfgoed Gezocht heeft gehoord, online mee heeft gespeurd of veldwerk heeft gedaan. Dus ook mensen die niet hebben deelgenomen maar wel geïnteresseerd zijn in dit project worden van harte uitgenodigd om deze enquête in te vullen. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten en is erg waardevol voor het onderzoek. In onderstaande button vindt u een link naar de enquête.

> Naar de enquête voor Erfgoed Gezocht

Deel met je vrienden