Bewoners maken Noorder Eng komende tijd groener

Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng in Soest was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan. Samen maken we de Noorder
Eng mooier en groener!

Bloemenpostzegel
Mooi bloemenbeeld creëren door het bestaande bloemenveld bij de Waldeck Pyrmontlaan (ter hoogte van de afsluiting) meer gevarieerd maken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het bloemenveld uit te breiden.

Landschappelijke heggen
Het verfraaien van de Noorder Eng met landschappelijke heggen en hagen. Als eerste stap kijken we of we op een aantal plekken, bijvoorbeeld langs wandel- en fietspaden, bestaand hekwerk kunnen camoufleren met een fraaie heg.

Vrijwilligersgroep Sleedoornpage
Uitbreiden van de bestaande vrijwilligersgroep die zich inzet voor de zeldzame vlinder Sleedoornpage op de Noorder Eng.

Werkgroep landschapsbeheer Noorder Eng
Een werkgroep oprichten die helpt bij aanleg en beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen op de Eng.

Fruitbomen en bloemen Van Goyenlaan
Net buiten de Soestereng, bij de Van Goyenlaan, willen we fruitbomen en/of bloemenstroken aanleggen op een saaie groenstrook.

Bramen plukstruiken
Onderzoeken of het mogelijk is een plukplek voor bramen te maken. Mogelijk kan dat door een verruigd terrein bij de Chalonhof dat overwoekerd is met bramenstruiken op te knappen in overleg met de eigenaar. De struiken terugsnoeien en geleiden, zodat de bramen weer geplukt kunnen worden.

Boomspiegels
Opknappen van de boomspiegels in de Waldeck Pyrmontlaan.

Herenboeren Soest e.o.
Verkennen mogelijkheden voor duurzame voedselproductie in de vorm van een kleinschalig, coöperatief, gemengd boerenbedrijf op de Noorder Eng.

Doet u mee? Heeft u interesse om u mee te helpen bij een van de projecten? U kunt contact leggen via Groen aan de Buurt, contactpersoon: Evelien Kenbeek.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op 23 februari 2018.