Veel mensen aan de slag voor de wilde bij tijdens NLdoet

Op 9 en 10 maart zijn bijna 300 mensen op 21 locaties in de provincie Utrecht tijdens NLdoet aan de slag gegaan om hun eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken. Want wilde bijen zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Ze zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 385 soorten is bedreigd. Landschap Erfgoed Utrecht organiseerde samen met Nederland Zoemt daarom deze speciale Bijenwerkdag tijdens NLdoet. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten, bijvoorbeeld door het bouwen van bijenhotels. Of de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) te verbeteren door bomen te snoeien en bloemrijke struiken te planten. Kijk op onze Facebook-pagina voor foto's en een filmpje van de Bijenwerkdag.

Structurele verbeteringen
Nederland Zoemt heeft als doel het structureel verbeteren van de voedselvoorziening en de nestgelegenheden voor de wilde bij. Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals; onderwijsprogramma voor insectvriendelijk beheer i.s.m. Wellantcollege, groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met o.a de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april van dit jaar. En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

Wat is Nederland Zoemt?
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Kijk voor meer informatie over het belang van wilde bijen en wat je zelf kunt doen op www.nederlandzoemt.nl.

Dit bericht is geplaatst op 11 maart 2018.