Blij met een knotbomenrij

Langs de weg Nieuwe Steeg, aan de rand bij Leersum, is vrijdag 28 maart  1100 meter aan knotbomenrij met elzen hersteld. De lokale vrijwilligersgroep Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum heeft 175 jonge elzen geplant. Dit is mogelijk gemaakt door het project ‘Blij met een knotbomenrij’ waarin de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, gemeente Houten en Landschap Erfgoed Utrecht samenwerken.

Knotbomen zijn opvallende en kenmerkende elementen in het landschap. In het Kromme Rijngebied komen nog fraaie oude knotbomen voor. Verjonging van knotbomenrijen vindt echter nauwelijks meer plaats. Ook staat het beheer onder druk omdat daarvoor steeds minder subsidie beschikbaar is. Knotbomen die omwaaien worden niet meer vervangen en knotbomen die minder vaak worden geknot, kunnen afbreken of uitscheuren. Hierdoor ontstaan gaten in knotbomenrijen. De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, gemeente Houten en Landschap Erfgoed Utrecht vinden het jammer dat deze gaten niet meer worden opgevuld. Knotbomenrijen vormen namelijk belangrijke ecologische verbindingen voor planten en dieren in het agrarisch cultuurlandschap. Bovendien hebben ze voor de wandelaar en of fietser een belangrijk belevingsaspect. Het zijn opvallende elementen met groene pruiken.

Met het project ‘Blij met een knotbomenrij’ willen de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, gemeente Houten en Landschap Erfgoed Utrecht het initiatief nemen om de kwaliteit en het beeldbepalend karakter van knotbomenrijen te versterken. Door op plekken waar knotbomenrijen niet meer intact zijn nieuwe knotbomen aan te planten. De komende jaren wordt zo’n 7 kilometer knotbomen aangeplant en worden knotbomenrijen weer compleet maken. Daarnaast wordt het beheer duurzaam geborgd, samen met eigenaar en lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van natuur en landschap. Uit het project ’Blij met de Knotbomenrij’ kan plant- en  beschermingsmateriaal worden vergoed.

Heeft u een onvolledige knotbomenrij? En wilt u hier iets aan doen? Neem dan contact op met één van de hieronder genoemde medewerkers aan het project.

Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap ), tel. 06-21842045 of w.jaaltink@bunnik.nl

Maarten van Beek (Landschap Erfgoed Utrecht), tel. 030-2205534 of m.vanbeek@landschaperfgoedutrecht.nl

Koen Helling (gemeente Houten), tel. 030-6392703 of koen.helling@houten.nl

Dit bericht is geplaatst op 1 april 2014.