Boerderij 'TRB' in Benschop: winnaar van de 25-ste verkiezing van de Boerderij van het Jaar!

Boerderij 'TBR' in Benschop van de familie Rosenboom heeft de titel ontvangen van Boerderij van het Jaar 2016. Deze boerderij is daarmee de 25e Boerderij van het Jaar en een kroon op het werk de Boerderijen Stichting Utrecht.

In het weidse veenweidegebied van de Lopiker- waard ligt een erf met een hoge belevingswaarde. Achter de historische boerderij bevindt zich een modern verbreed agrarisch bedrijf. Naast de 120 melkveekoeien zijn er ook paarden, een recreatie- landschap, een camping en een gasterij met uitkijktoren. 

Waardering 
De jury heeft er veel waardering voor dat al deze functies op het erf een plaats hebben gekregen zonder dat hierdoor de landschappelijke waarde van de omgeving is verstoord. 

Vanwege de vele en complexe elementen op het erf, heeft dit een hoge moeilijkheidsgraad. Vanuit het bebouwings- lint zie je eigenlijk niet wat er allemaal op het erf gebeurt. Er is een soort ‘verborgen wereld’ ontstaan waar ruimte is voor rust, beleving, genieten en authenticiteit. Dit is een grote prestatie. 

Bijzonder oud 
De boerderij ‘TRB’ stamt uit 1561, wat bijzonder oud is voor Utrechtse boerderijen. De hoofdvorm is vrijwel gaaf en de harmonische gevels met de fraaie bouwsporen maken de ouderdom in het exterieur afleesbaar en herkenbaar. Ook het interieur is gaaf en fraai. Met name de gotische boog in het interieur is uniek. Op de deel is nog goed te zien waar vroeger het vee stond. Samen met het moderne melkveebedrijf erachter laat dit goed zien welke enorme ontwikkeling de melkveehouderij heeft doorgemaakt. De jury heeft bijzondere waardering voor de belevings- waarde van de boerderij. Deze is authentiek en niet ‘gemaakt’. Het gehele erf heeft een prettige en gelijk- matige uitstraling. Er is veel interactie met het publiek en zodoende is het een erf dat van top tot teen leeft. 

Jury 
De onafhankelijke vakjury bestaat uit: 

Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorzitter) 

Bert van Donselaar, agrariër en bestuurder bij LTO Noord 

Mario Broekhuis, hoofdredacteur van het blad Landleven 

Paul Roncken, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

Roel Robbertsen, oud boerderijbewoner en oud Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht 

Foto: Frits van der Gronde

Dit bericht is geplaatst op 30 mei 2016.